W odległości 1,5 km od naszego gospodarstwa znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego, jak również istnieje możliwość uczestnictwa w spływach kajakowych po rzekach: Wda, Brda, Wierzyca.

splyw1 splyw2